Polski Ład pokazuje niemoc PiS w komunikacji social media

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Polski Ład w 2022 roku jest jednym z najważniejszych tematów dyskusji internautów. Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom rządu, w dyskursie zdaje się panować sentyment negatywny wobec programu. W poniższej analizie odpowiadamy na pytanie dlaczego tak się dzieje.

Sytuacja bieżąca

 1. Polski Ład to pierwszy duży projekt PiS w okresie pandemii, gdzie wzrosła znacząco konsumpcja social media (wieś/małe miasta) względem mediów analogowych i prasy tradycyjnej.  Obecnie średni czas spędzany w kanałach mediów społecznościowych wynosi prawie 2,5 godziny dziennie.
 2. Analiza sentymentu postrzegania programu jest zdecydowanie negatywna. Główne powody takiego odbioru programu:

a) bardzo duża ilość publikacji w mediach, dotyczących programu Polski Ład, ma charakter negatywny;

b) skuteczna i wysoka dystrybucja treści negatywnych dot. Polskiego Ładu w kanałach mediów społecznościowych opozycji;

c) duża aktywność w sieci przedsiębiorców z przekazem negatywnym w związku z podniesieniem składki zdrowotnej;

d) czynnikiem ważnym i obiektywnym pozostaje wysoka inflacja oraz wzrost cen energii, który w kanałach opozycji jest skutecznie unifikowany z negatywnym przekazem dot. programu Polski Ład.

 1. Jak pokazują wszystkie dostępne dane, PiS nie posiada sprawnych i skutecznych mediów społecznościowych. Dane z ostatnich 30 dni wskazują, że profil PiS w wiodącym kanale social media Facebook dociera około 22 MLN razy do użytkowników sieci, a profil PO w tym samym czasie ponad 53 MLN razy. Dlatego w sposób naturalny komunikacja projektu Polski Ład została oparta o przekaz tylko na kanałach analogowych, które w dobie COVID straciły moc działania.

 1. Oparcie całej komunikacji o kanały mediów pośrednio lub bezpośrednio wspierających partię rządzącą automatycznie ograniczyło dotarcie z projektem do szerszej grupy wyborców, niż tylko część zwolenników oraz sprawiło, że PiS pozbawił się kontroli nad przekazem.
 2. Kluczowe dla zrozumienia dużego, nienaturalnie negatywnego sentymentu odbioru programu w social media są dwa czynniki:

a) niska aktywność parlamentarzystów PiS w temacie Polskiego Ładu;

b) bardzo wysoka aktywność przedsiębiorców w temacie nowych danin, w tym kluczowego podniesienia składki zdrowotnej.

 1. Mamy do czynienia z sytuacją, w której posłowie PiS praktycznie wstydzą się programu, bo ich timeline w mediach społecznościowych jest zapełniony negatywnymi przekazami z dużych mediów, a przede wszystkim lokalnych liderów (przedsiębiorców), którzy bezsprzecznie korzystali z koniunktury gospodarczej w latach 2015-2021.

 1. Osoby, które zyskały na Polskim Ładzie, praktycznie są nie obecne w dyskusji dot. flagowego programu PiS z czterech powodów:

a) zewnętrzna presja mediów – jak pokazują poniższe dane ilość negatywnych publikacji dot. Polskiego Ładu jest tak wysoka, że ewentualne „chwalenie się zyskiem” może narazić dana osobę na zjawisko potocznie nazywane „hejtem” od osób trzecich;

b) śladowe ilości publikacji pozytywnych, szczególnie w prasie lokalnej, których celem jest m.in pokazanie zysków z programu dla przeciętnego obywatela w sekcji komentarzy posiadają bardzo wysoki wskaźnik krytyki, a wypowiedzi mają głównie charakter skrajnych emocji negatywnych;

c) widoczna zła atmosfera i emocje w środowisku pracodawców powodują u osób zyskujących efekt „współodczuwania” – co determinuje negatywny efekt odbioru projektu;

d) obiektywnie negatywne czynniki takie jak inflacja czy wzrost cen energii zaburzają ewentualne poczucie zysku.

 1. Brak obecności osób zadowolonych z programu oznacza, że presja zewnętrzna jest bardzo duża i pierwszy raz od 2015 opozycja może pośrednio wpływać na zachowanie i odczucia sympatyków PiS

Czego może się obawiać opozycja?

Analiza danych ilościowych i jakościowych wskazuje, że bez poniższych zmian PiS może nie odzyskać kontroli na wizerunkiem projektu Polski Ład:

a) PiS dokona korekty w składce zdrowotnej;

b) masowa, targetowana kampania w social media skierowana do pracowników zyskujących na projekcie z przekazem: „to program dla Ciebie, Ty zyskujesz”;

c) ogromna, szczera mobilizacja posłów PiS w temacie Polskiego Ładu;

d) duże media przestaną pisać o Polski Ładzie.

Wnioski

 1. PiS dziś ma jednego wroga – jest to algorytm interakcji i zasięgu mediów społecznościowych
 2. Opozycja pierwszy raz od 2015 posiada moc pośredniego wpływania na postrzeganie rzeczywistości przez wyborcę PiS.
 3. Mali przedsiębiorcy, którzy w 2015 roku poprali PiS i przez kolejne wybory dość mocno wspierali tę partię, w ostatnich tygodniach w sposób kategoryczny i jednoznaczny ją krytykują (podobny proces miał miejsce w tej samej grupie w stosunku do PO w latach 2014 i 2015).