Warning: Undefined array key "file" in /home/klient.dhosting.pl/appworks/ibims.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Warning: Undefined array key "file" in /home/klient.dhosting.pl/appworks/ibims.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Prezydenci i miasta wojewódzkie na Facebooku – ranking sierpień 2021

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Warning: Undefined array key "file" in /home/klient.dhosting.pl/appworks/ibims.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Warning: Undefined array key "file" in /home/klient.dhosting.pl/appworks/ibims.pl/public_html/wp-includes/media.php on line 1734

Sierpień upłynął pod znakiem wielu wydarzeń politycznych, skupiających uwagę opinii publicznej. Sytuacja ta znalazła odbicie również w naszym rankingu komunikacji facebookowej prezydentów i urzędów miast wojewódzkich. Konrad Fijołek utrzymuje się u szczytu listy najbardziej wzrastających profili. Liderem aktywności ponownie jest Jacek Sutryk. Jak natomiast wypadli pozostali?

 

PREZYDENCI

Raport został oparty o dane pozyskane w dniach 1-31.08.2021 autorskimi narzędziami IBIMS. Zostało zbadanych 18 profili prezydentów miast wojewódzkich na portalu Facebook oraz 18 profili miast wojewódzkich. Do liczby postów wliczają się publikacje własne profilu (udostępnienia innych komunikatów są pomijane).Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jest jednym z liderów krajowej polityki. Sprawia to, że jest on głosem ważnym dla mieszkańców w całej Polsce, nie tylko w Warszawie. Stąd jego wynik mocno odbiega od wyników pozostałych prezydentów i nie do końca uprawnione jest porównywanie go z innymi włodarzami miast, dlatego pokazujemy wyniki jego profilu, nie biorąc jednak ich pod uwagę w ocenie najefektywniejszej komunikacji samorządowej.

Liderem prezydentów miast na Facebooku ponownie był Jacek Sutryk z wynikiem 158 postów (co daje aż 5 wpisów dziennie). Tym razem jednak największą sumę interakcji (pomijając profil Rafała Trzaskowskiego) wygenerowała Aleksandra Dulkiewicz, która zajęła też drugie miejsce pod względem sumy opublikowanych postów, publikując o 46 wpisów niż prezydent Wrocławia.

Profil Konrada Fijołka w dalszym ciągu przodował, jeżeli chodzi o sumę nowych fanów, których przyciągnął w ciągu ubiegłego miesiąca. Podwyższone rezultaty w tym zakresie odnotowali również Jacek Jaśkowiak i Piotr Krzystek.

Niezbyt korzystnie wypadała natomiast sytuacja na profilach Jacka Wójcickiego (który w sierpniu był nieaktywny), Tadeusza Truskolaskiego (bardzo niska aktywność i niewielka interaktywność) oraz Bogdana Wenty (największy odpływ obserwujących profil). Z niewielką lub wręcz znikomą liczbą wpisów wiązało się również niewielkie lub zerowe zaangażowanie internautów w obrębie publikowanych treści, co stanowi prawdziwie zabójczą okoliczność dla tego typu profili (szczególnie tych skupiających mniejszą liczbę odbiorców).

Spośród 15 najpopularniejszych wpisów opublikowanych na profilach prezydentów aż 14 z nich zamieszczonych zostało przez Aleksandrę Dulkiewicz, co znalazło odbicie także w jej pozycji w zestawieniu według sumy interakcji. Jeden post należał również do Jacka Sutryka, który zajął drugą lokatę pod względem przyciąganego zaangażowania internautów.

MIASTA

Łódź pozostaje niekwestionowanym liderem, jeżeli chodzi o największą aktywność oraz interaktywność profilu. Wysoką liczbę interakcji uzyskała również Warszawa, która jednocześnie opublikowała wyraźnie mniej wpisów (aż o 182 mniej niż Łódź).

W przypadku liczby najczęściej udostępnionych komunikatów, Łódź i Warszawę dzieliły zaledwie 324 interakcje. Mimo aktywności na wysokim poziomie, Wrocław widoczne odstawał od liderów zestawienia, zajmując jednak trzecią pozycję.

Kraków odnotował najbardziej dynamiczny wzrost liczby nowych fanów na początku miesiąca. Wzrost pozostałych profili z czołówki był bardziej stabilny.

Na dole stawki pod względem liczby wpisów znalazły się Olsztyn, Gorzów Wielkopolski oraz Zielona Góra. Biorąc pod uwagę wysoką aktywność prezydent Dulkiewicz, dziwi też niezbyt imponujący wynik Gdańska. Jednocześnie profil Zielonej Góry posiadał najmniejszą grupę odbiorców spośród profili ujętych w zestawieniu, co miało wpływ na całokształt prezentowanych przez niego rezultatów.

Największe zaangażowanie generowała Warszawa, co związane było m.in. z komunikacją dotyczącą rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Najwięcej wpisów w poniższym zestawieniu, bo aż 6, uzyskała z kolei Łódź.