Szczecin i Prezydent Szczecina w internecie – raport IBIMS

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Zachodniopomorskie i Marszałek Geblewicz zwyciężyli w naszym regionalnym rankingu komunikacji facebookowej. A jak w social media radzi sobie stolica województwa Szczecin i jego prezydent Piotr Krzystek? Odpowiedzi na te pytania w naszym nowym raporcie. Zapraszamy do lektury!

Raport został zbudowany na podstawie analizy danych ilościowych sieciowych profili : facebook.com/prezydentszczecina, twitter.com/prezydentsz_n, facebook.com/szczecin.eu. Dane zostały pozyskane autorskimi narzędziami Instytutu w okresie wrzesień- luty 2021 roku.

Prezydent Piotr Krzystek wywołuje silne emocje wśród mieszkańców – to dobrze. Niewywoływanie żadnych emocji może zwiastować nawet większe kłopoty dla polityka niż wywoływanie okresowo większej ilości emocji negatywnych. Te negatywne emocje dotyczyły głównie wycinki drzew w Szczecinie, który to pomysł został już zarzucony przez władze miasta. Wiele komentarzy zarzucało Prezydentowi niszczenie miasta czy proniemieckość – tego rodzaju treści zawierały nierzadko mowę nienawiści, część była wulgarna i znieważająca.

Biorąc pod uwagę rodzaj budzonych emocji, w badanym okresie najczęściej odnotowanymi reakcjami na komunikaty związane z Prezydentem Szczecina były radość i zaufanie. To kluczowe emocje dla budowania poparcia dla polityki. Nie powinno się jednak lekceważyć wahań, które np. na przełomie października i listopada były wręcz skokowe.

O mieście Szczecinie w badanym półroczu było szczególnie głośno w siedmiu momentach. Na początku września, gdy genetycy ze Szczecina ustalili tożsamość pięciu polskich żołnierzy poległych na Westerplatte, których szczątki odnaleziono w 2019 r. Pod koniec września z powodu zniszczenia muralu z fragmentami listów miłosnych Iwaszkiewicza dzień przed jego odsłonięciem. Początek października to groźba znalezienia się Szczecina w żółtej strefie z powodu COVID-19. Dwa tygodnie później echem odbiły się antyszczepionkowe protesty w mieście. Koniec października to jak w wielu miastach Polski, głośne protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Kolejny pik zainteresowania Szczecin odnotował na początku lutego, gdy wraz z innymi miastami Unii Metropolii Polskich wystąpił do rządu z wnioskiem o dodanie do Narodowego Programu Zdrowia zapisów dotyczących zdrowia prokreacyjnego. Ostatnia odnotowana zwyżka zainteresowania to połowa lutego, kiedy w szpitalu w Szczecinie zmarł ks. Andrzej Dymer, oskarżany o wykorzystywanie seksualne nieletnich chłopców. Przez badane pół roku liczba wypowiedzi w Internecie dot. Szczecina to 1,6 mln, a ich potencjalny zasięg to około 2,1 mld kont.

Prezydent Piotr Krzystek odnotował 28,4 tys. wypowiedzi na swój temat, a ich potencjalny zasięg to 17,4 mln kont. Szczególnie wyróżnić można 8 pików zainteresowania w badanym okresie. Pierwszy to koniec września i sprawa szczególnie istotna lokalnie, zapowiedź pomocy dla Kina Pionier – jednego z najstarszych i działających nieprzerwanie w tym samym miejscu kin na świecie. Dalej koniec października i zajęcie przez Prezydenta stanowiska krytycznego wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Koniec października i początek listopada to apel Prezydenta Szczecina o wsparcie przycmentarnych sprzedawców oraz decyzja o możliwości nieodpłatnego handlu w tygodniu po Święcie Zmarłych. W drugiej połowie stycznia Piotr Krzystek został zaatakowany przez polityków PiS zarzutem braku pomocy miasta dla terenów postoczniowych. Druga połowa lutego była szczególnie intenstywna – awaria sieci ciepłowniczej, później Prezydent zapowiedział pozew administracji rządowej na kwotę 46 mln zł, które miasto musiało dopłacić do subwencji otrzymywanej z MEN na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz sama końcówka lutego – informacja, że do skutku nie dojdzie planowana wycinka drzew przy ul. Broniewskiego.

Biorąc pod uwagę wyniki uzyskiwane przez fanpage miasta oraz Prezydenta, do grudnia miasto generowało znacząco większy wzrost zainteresowania. Od grudnia linie stały się paralelne – spadki i wzrosty zasięgów notują w tych samych momentach.

Prezydent Krzystek stoi przed podobnym wyzwaniem, co jego koledzy w innych miastach – przedłużający się lockdown i rosnąca frustracja klasy średniej (szczególnie dotkniętej restrykcjami) może przełożyć się na generalną niechęć do władz, również tych lokalnych. Szybkie reagowanie na problemy, mówienie o sprawach w danym momencie istotnych dla mieszkańców i stwarzania poczucia dostępności  – to klucz do dobrej komunikacji internetowej i utrzymania sympatii mieszkańców.