Czy to już świat post-covidowy? Badanie dyskusji w sieci na temat koronawirusa

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Jak w bieżącym roku kształtowała się aktywność dyskusji na temat fraz „koronawirus” oraz „COVID-19” w polskojęzycznym Internecie? W najnowszym raporcie prezentujemy wyniki badania tego obszaru tematycznego. Przyjęty okres analizy sięga od 1 stycznia do 5 lipca 2022 r. Można zaobserwować, że popularność tego tematu wyraźnie spadła, szczególnie w obliczy wydarzeń takich jak wojna w Ukrainie i wzrastająca inflacja. 

Jak powstał raport?

Opisywany w raporcie obszar tematyczny przeanalizowano zarówno w ujęciu statystycznym, jak i jakościowym. Badaniu poddano także nastawienie internautów oraz stany emocjonalne widoczne w ich wypowiedziach. Niniejsze badanie przygotowano w oparciu o przeszło 5,5 mln wpisów zamieszczonych w sieci (na portalach informacyjnych, blogach i forach) oraz w kanałach social media (tj. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Instagram). Wśród wzmianek znalazło się też ponad 304 tys. publikacji redakcyjnych, pochodzących zarówno ze źródeł o zasięgu ogólnokrajowym, jak i redakcji regionalnych.

Główne wnioski

Zainteresowanie tematyką związaną z COVID-19 było w dużej mierze skorelowane z liczbą nowych zakażeń – najwyższe rezultaty obserwowano w styczniu, natomiast już od lutego nastąpił wyraźny spadek popularności badanych fraz, na co wpływ miała też nagła zmiana sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej – wojna w Ukrainie. Głównym kanałem wymiany treści był Facebook, choć podwyższoną aktywność generował także Twitter. Spadek aktywności tematu przyczynił się również do spadku zainteresowania szczepionkami.

Zainteresowanie koronawirusem. Jaki jest stan bieżący?

W aktualnym otoczeniu komunikacyjnym, temat COVID-19 wyraźnie stracił na znaczeniu – większe zainteresowanie przykuwa np. problem inflacji. W pierwszych miesiącach roku zauważalny  był spadek obawy przed wirusem, jednak powróciła ona w kwietniu, w związku ze znacznym napływem uchodźców z Ukrainy oraz doniesieniami o ich niskiej wyszczepialności. Jednocześnie warto odnotować chwilowy skok popularności tematu małpiej ospy, co można interpretować jako kiełkujące ziarno obawy przed nowymi, nieznanymi epidemiami. W ostatnim czasie zaobserwowano też ponowny nieznaczny wzrost aktywności dyskusji na temat koronawirusa. Przez cały badany okres dominowały nastroje negatywne, a podwyższonym zainteresowaniem cieszyły się głosy tzw. „koronasceptyków”.

Cały raport dostępny jest TUTAJ.