Dolnośląscy posłowie na Facebooku – raport 6-12 stycznia 2021

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Czas na Dolny Śląsk. Jak tamtejsi parlamentarzyści radzą sobie na Facebooku? Zapraszamy do lektury naszego raportu!

Raport został zbudowany na podstawie analizy danych ilościowych profili 34 kont posłów z Dolnego Śląska na portalu Facebook. Dane zostały pozyskane autorskimi narzędziami Instytutu w okresie 6-12.01.2021.

 

Analiza danych pokazuje jasno – młoda lewica jest w silnym natarciu! Posłowie Śmiszek i Dziemianowicz-Bąk są zdecydowanymi liderami w efektywności komunikacji na Facebooku. Poseł Krzysztof Śmiszek jest liderem przyrostu nowych fanów (+300 w badanym tygodniu), najbardziej angażuje swoich obserwatorów (14231 interakcji), a ci najczęściej go udostępniają (5214 udostępnień). Pokazuje to bardzo wyraźny trend w polskiej polityce – lewica młodego pokolenia dużo lepiej trafia do użytkowników Facebooka i potrafi nawiązać z nimi trwałą relację niż przedstawiciele innych opcji. Podobny scenariusz obserwowaliśmy w USA na przykładzie The Group, czyli młodych, ideowych kongresmenów demokratycznych z Alexandrą Occasio-Cortez na czele. Jeżeli tę efektywność posłowie Śmiszek i Dziemianowicz-Bąk utrzymają, może ono przynieść wyraźną premię w wyborach 2023.

 

Najaktywniejszym pod względem ilości postów jest poseł Jacek Świat. Trudno jednak rozpatrywać jego aktywność w zestawieniu z pozostałymi posłami, gdyż ogranicza się ona w zasadzie do wstawiania niemalże każdego artykułu z serwisu wdolnymslasku.com. Jest to portal wydawany przez Dolnośląski Instytut Korfantego, inicjatywę stworzoną przez tragicznie zmarłą w Smoleńsku Aleksandrę Natalii-Świat, żonę pana posła Jacka Świata, więc inicjatywę bez wątpienia ważną dla pana posła. Sądzimy jednak, że wyborcy prócz informacji z portalu, oczekiwaliby również wiadomości i refleksji od samego posła.

 

 

Posłowie Koalicji Obywatelskiej dają sobie radę na Facebooku, jednak wyraźnie odstają od nowych posłów Lewicy. Potencjał kont Grzegorza Schetyny czy Tomasza Siemoniaka, ze względu na lata bycia w centrum wydarzeń politycznych, jest bardzo duży, z solidnie zbudowanymi fundamentami. Jednak coraz dłuższa reaktywność medialna Koalicji Obywatelskiej i aktywizm posłów Dziemianowicz-Bąk i Śmiszka sprawia, że na Dolnym Śląsku z każdym dniem może być trudniej o dobre wyniki największemu ugrupowaniu opozycyjnemu. Dla jej liderów w regionie nie jest to jeszcze światło czerwone, lecz żółte świeci coraz wyraźniej.

 

Zaskakują stosunkowo niewielkie wyniki ministra Dworczyka oraz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Minister Dworczyk jest obecnie jedną z bardziej eksponowanych twarzy rządowej walki z pandemią, nie znajduje to jednak odzwierciedlenia w jego profilu na Facebooku. Jeszcze większym rozczarowaniem jest profil Marszałek Elżbiety Witek, która będąc formalnie drugą osobą w Państwie, swoją aktywność facebookową ogranicza do udostępniania materiałów z oficjalnego profilu Sejmu. Szkoda.

 

Słowa uznania kierujemy w stronę Pani Posłanki Małgorzaty Tracz, liderki Partii Zielonych. Po Pośle Jacku Świacie (którego aktywności się już przyjrzeliśmy), to ona jest najczęściej publikującą posłanką Dolnego Śląska na Facebooku. Konsekwentna praca w wybranych obszarach, profesjonalnie przygotowane materiały i wysoka aktywność przekładają się na coraz lepsze wyniki profilu Pani Posłanki.

Politycy Konfederacji od lat przyzwyczaili opinię społeczną do swojej bardzo silnej obecności w internecie. Poseł Krzysztof Tuduj nie bierze jednak przykładu z bardziej aktywnych kolegów. Niewiele publikuje, nie generuje też wysokich interakcji. Aktywność ideowych przeciwników Pana Posła powinna skłonić go do wyraźniejszej obecności na Facebooku.

Trudno dopatrzeć się aktywności dużej części posłów Koalicji Obywatelskiej. Posłowie Kropiwnicki, Mieszkowski, Borys czy Jaros pokazywali, że potrafią się zaangażować i generować wysokie wyniki na Facebooku. Zimowy marazm dotarł jednak na ich konta.  Jeżeli będzie to trwała tendencja, kłopoty jawią się na horyzoncie.

Od swoich partyjnych kolegów kompletnie odstają posłowie Dyduch i Sekuła-Szmajdzińska. Poseł Dyduch nie wykazał ŻADNEJ aktywności na Facebooku w badanym tygodniu, a poseł Sekuła-Szmajdzińska zaledwie jeden post. W dobie pandemii komunikacja na Facebooku jest jednym z niewielu możliwych sposobów nawiązywania kontaktu z wyborcami. Trudno uwierzyć, że posłowie nie mieli w tym czasie nic do przekazania obserwującym ich osobom. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku Jacka Protasiewicza z Koalicji Polskiej oraz Krzysztofa Kubowa, Wojciecha Murdzka i Wojciecha Zubowskiego z PiS.

W badanym tygodniu fanów stracili Grzegorz Schetyna (-4), Zofia Czernow, Izabela Mrzygłocka i Tomasz Siemoniak (wszyscy oni -2) z Koalicji Obywatelskiej, Jacek Protasiewicz (-2) z Koalicji Polskiej, Wojciech Zubowski, Jacek Świat i Krzysztof Kubów (-1) z PiS i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska z SLD (-1). Rok rozpoczęty od regresu ilości fanów to nie jest dobra wróżba. Niech będzie to przyczynkiem do refleksji nad zaangażowaniem w komunikację z wyborcami w 2021 roku.