Katowice i Prezydent Katowic w internecie – raport IBIMS

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Prezentujemy kolejną część badań aktywności samorządów w mediach społecznościowych. Katowice to stolica Śląska, bardzo prężny ośrodek gospodarczy i kulturalny. Jak mieszkańcy oceniają komunikację internetową miasta i Prezydenta? Zapraszamy do lektury!

Raport został zbudowany na podstawie analizy danych ilościowych sieciowych profili facebook.com/krupamarcinpl, twitter.com/krupamarcinpl, facebook.com/Katowice.eu. Dane zostały pozyskane autorskimi narzędziami Instytutu w okresie wrzesień 2020-luty 2021 roku.

Z badania sentymentu komentujących jasno wynika, że mieszkańcy miasta nie mają stałej i jednorodnej opinii o Prezydencie Marcinie Krupie. Ich opinia nie jest ustabilizowana, waha się w zależności od miesiąca i wydarzeń. W badanym okresie najlepszy dla Prezydenta Krupy był grudzień, najgorszy październik.

Teza ta potwierdza się również przy rozbiciu sentymentu na poszczególne emocje, które budziły publikacje na prezydenckich profilach. Najbardziej dynamicznymi emocjami były złość, strach i wstręt. Dopiero później zaufanie i radość. Nadmienić należy, że emocje te są reakcją na publikacje Prezydenta, nie zaś konkretnie jego osobę, to nie jest jednoznaczne. Bo choć duża część publikacji na profilach dotyczy samego Prezydenta, to spektrum poruszanych zagadnień jest dużo szersze. Jednak tak zdecydowana przewaga emocji utożsamianych negatywnie powinna skłonić Prezydenta i wspierający go zespół do publikowania większej ilości treści budzących pozytywne reakcje.

Największe zainteresowanie w internecie zarówno miasto jak i Prezydent budzili pod koniec września i października. W badanym okresie Prezydent Marcin Krupa odnotował 8 tys. wypowiedzi o potencjalnym zasięgu 8,97 mln kontaktów. Miasto Katowice odnotowało 1,14 mln o potencjalnym zasięgu 2 mln kontaktów.

Skupiając się na portalu Facebook, widoczna jest niezwykła anomalia w miesiącu listopadzie. Prezydent Krupa odnotował wtedy więcej wzmianek niż miasto Katowice. To bardzo rzadka sytuacja, gdy włodarz miasta wspominany jest w dyskusjach i postach częściej niż miasto, którym zarządza. Poza tym miesiącem, zasięgi i ilość wzmianek dot. Prezydenta jest wielokrotnie mniejsza niż dot. miasta – nawet tak radykalna jak 1299 do 17 we wrześniu 2020 r.

Podsumowując, w kontekście wyborów za 2 lata, w obozie Prezydenta powinien bić alarm. Poza ekstraordynaryjnym listopadem, Prezydent Krupa notuje mało wzmianek i niskie zasięgi. Niepokoić powinny również emocje, które jego publikacje budzą wśród internautów. Samo miasto powinno poszukać więcej szans do ekspozycji krajowej. Średnie zasięgi są zadowalające, ale kluczowe są piki, kiedy miasto jest na ustach całego kraju. A tych Katowice odnotowały dużo mniej niż badane do tej pory Opole czy Szczecin.