Komunikat 21-03-22 ws. sytuacji komunikacyjnej tematu #uchodźcy

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

1. W ost 72h w przestrzeni polskiego internetu i mediów społecznościowych obserwujemy stały dynamiczny wzrost implementacji treści o charakterze antyukraińskim i antyuchodźczym.

2. Pierwszy raz odnotowano skoordynowane działania dezinformacyjne proukraińskie, których celem było wywołanie presji w społeczeństwie w stosunku do aktywnych działań militarnych na ternie Ukrainy.

3. Pierwszy raz od rozpoczęcia działań zbrojnych liczba wpisów antyuchodźczych ma większa dynamikę i stanowi przewagę narracyjną nad wpisami prouchodźczymi.

4. Bańka wspierająca uchodźców została w ost. 72h otoczona i odcięta od możliwości dotarcia do szerszych grup odbiorców.

5. W dalszym ciągu utrzymuje się jednoznacznie negatywny sentyment antyrosyjski.

6. Zdecydowana większość treści ma charakter organiczny (naturalny), co oznacza że mechaniczne działania zorganizowanych grup mogą dokonywać działań amplifyingu tych treści.

7. Działania dezinformacji prorosyjskiej operują w dwóch przestrzeniach:
a) bezpieczeństwa fizycznego – przekazy wywołujące strach, obawy o życie;
b) bezpieczeństwa ekonomicznego – wzrost cen, utrata pracy.

8. W obu przypadkach jest zdecydowany amplifying historii pozyskanych od użytkowników sieci.

9. Z perspektywy mediów społecznościowych #Francja, #Włochy, #Hiszpania, widoczny jest kontratak dezinformacyjny z wykorzystaniem tematu #Mariupol w celu budowania poczucia zagrożenia fizycznego.