Komunikat ws. dezinformacji ws. sytuacji na Ukrainie w internecie

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Teza: W okresie ostatnich 48 godzin dynamicznie rośnie zagrożenie dezinformacyjne w tematyce wydarzeń #Ukraina #Rosja w polskiej przestrzeni internetowej.

Stan bieżący

1. W badanym okresie 21.02.22 – 22.02.22, podczas bieżącej analizy danych dot. zainteresowania i emocji w przestrzeni polskich social mediów tematem wydarzeń na granicy #UKR #RUS, uwagę analityków IBIMS zwrócił fakt ponadnormatywnej aktywności publikacyjnej w postaci interakcji poniższych fraz:

 • banderowcy” w kontekście negatywnym rozumianym jako „to nie ludzie”; „psy”; „mordercy” „dzieciobójcy”;
 • UPA” w kontekście „mordercy Polaków”;
 • Ukraińcy” w kontekście słów „mordować Polaków”;
 • ukraińscy uchodźcy” w kontekście negatywnym „rynek pracy”; „bezrobocie”
 • wulgaryzmów w różnych wariacjach, odnoszących się w sposób negatywny do obywateli #UKR;
 • ludobójstwo” w kontekście negatywnych odwołań historycznych ws. #UKR;
 • wyrażane bezpośrednio kontekstowo poparcie dla działań Prezydenta #RUS;
 • dynamicznie zwiększający się wzrost fraz negujących spójność sojuszu NATO, poniżających i wyśmiewających najważniejszych liderów europejskich w zestawieniu z Prezydentem #RUS.

 

2. Pogłębiona analiza danych wskazała na:

a) stosunkowo niską na tym etapie liczbę kont aktywnie zaangażowanych w dystrybucję przekazów w sieci: Twitter: 545 kont; Facebook: około 2 tys. kont; YouTube – 4 kanały (emisja wideo);

b) 90% przeanalizowanych kont we wcześniejszym okresie uczestniczyło bezpośrednio w dystrybucji treści septycznych wobec szczepień lub je całkowicie negujących;

c) konta w sposób jawny popierają działania Konfederacji albo działania tzw. Kamratów, opowiadających się za ruchem pansłowiańskim (pozytywnie nastawionych do działań Rosji. Konta te na przestrzeni ostatnich miesięcy nawoływały także do unormowanie relacji z Białorusią i usprawiedliwiały działania Prezydenta #BY;

d) dystrybucję ww. treści na poziomie wpisów własnych lub ich interakcji (udostępnień) przez konta aktywnie dystrybuujące w ostatnim kwartale 2022 treści septycznych wobec szczepień oraz wirusa #COVID19 (mając na uwadze publiczny charakter komunikatu, imienna lista kont w tej publikacji nie zostanie ujawniona do użytku ogólnego);

f) dystrybucję mechaniczną (rozumianą jako celowe udostępnianie lub implementację jednolitych treści tekstowych i graficznych przez jedną osobę zarówno w kilku miejscach, jak i przez różne konta).

 

Dane ilościowe

1. W badanym okresie odnotowano:

 • 4500 wzmianek o charakterze prorosyjskim lub wspierającym działania Rosji wobec Ukrainy. Wzmianki w tym charakterze rozumiemy jako „bezpośrednie” wsparcie. Nie uwzględniono wzmianek pośrednich (kontekstowych);
 • Szacowany zasięg dotarcia wyniósł 2MLN;
 • Największe zainteresowanie organiczne tematem odnotowano w województwie podkarpackim

Grafika dystrybuowana przez przedmiotowe konta.

 

Dane jakościowe

1. Analiza treści wskazuje, że głównym celem emisji komunikatów na tym etapie jest (podobnie jak wypadku treści dot. szczepień i #COVID19 w 2021) wywołanie poczucia braku zaufania do działań administracji rządowej oraz organizacji międzynarodowych oraz podsycanie na poziomie pierwotnym poczucia zagrożenia ze strony obywateli Ukrainy w Polsce.

2. W przekazach graficznych i wideo dominują treści dot.:

 • #PL nie powinna brać udziału we wspieraniu władz #UKR;
 • Ukraina to „UPA” oraz „rzeź Polaków

 

Grafika dystrybuowana przez przedmiotowe konta.

 

Predykcja zdarzeń

1. Analitycy IBIMS wykorzystując autorski system do predykcji zdarzeń internetowych „Sybilla” prognozują dynamiczny wzrost liczby wpisów i komentarzy, których głównym celem jest przełamanie bieżących barier algorytmów. Celem takiej aktywności jest przerzucenie uwagi z tematów związanych z COVID na tematy dot. zagrożeń ze strony Ukrainy dla bezpieczeństwa Polski.