Nie kryzys wiary, lecz kryzys zaufania – wizerunek Kościoła Katolickiego w Internecie i mediach społecznościowych

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Analitycy IBIMS zbadali jak kształtował się wizerunek Kościoła Katolickiego w Internecie i mediach społecznościowych. Przygotowanie poniższej analizy pozwoliło na uzyskanie informacji dotyczących aktualnego wizerunku tej instytucji. Analiza danych ilościowych i jakościowych oraz sentymentu emocji i nastrojów użytkowników w social media wskazuje na wyraźny kryzys zaufania do samej organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z rozszerzoną wersją raportu, dostępną poniżej (link na dole niniejszego materiału).

Jak powstał raport?

Analiza danych jakościowych i ilościowych oraz sentymentu i emocji użytkowników Internetu oraz mediów społecznościowych w temacie kościoła katolickiego pozwala na uzyskanie kompleksowego obrazu postrzegania tej instytucji. Raport został przygotowany w oparciu o analizę blisko 2 mln wypowiedzi pochodzących z sieci (portale informacyjne, blogi, fora) oraz mediów społecznościowych tj. Facebooka, Twittera, YouTube’a, TikToka i Instagrama. W celu uzyskania kompleksowego obrazu wizerunku, dodatkowo przeanalizowano ponad 274 tys. publikacji redakcyjnych on-line związanych z kościołem katolickim. Zakres czasowy raportu obejmuje okres od czerwca 2021 do maja 2022 roku.

Wnioski z raportu

Skala zainteresowania kościołem katolickim w sieci pozwala wysnuć wniosek, że jest to niezwykle medialna instytucja. Jednocześnie dyskusje te charakteryzowały się wysokim poziomem negatywnego sentymentu wypowiedzi – z Kościołem utożsamia się wiele negatywnych zjawisk, takich jak pedofilia (temat dominujący w kontekście emocji negatywnych), rządza władzy, pęd do przepychu oraz tradycjonalizm, co coraz bardziej wpływa na jego postrzeganie przez Polaków.

Jaki jest stan bieżący?

Analiza zgromadzonych danych wykazała, że głównym problemem jest wizerunek kościoła jako instytucji, który pośrednio wpływa też na stosunek internautów do całej wiary katolickiej. Oprócz źródeł promujących przekaz zgodny z Katechizmem Kościoła Katolickiego, w dyskusji widoczne były również źródła liberalne lub negatywnie nastawione do Kościoła – ich przekazy w dużej mierze przyczyniały się do kształtowania trendów krytycznych, choć warto podkreślić, że treści związane np. z sakramentami (eucharystią, komunią świętą, ślubem kościelnym) zyskiwały przewagę wypowiedzi pozytywnych, co wskazuje na przychylne postrzeganie obrządków kościelnych. 

 

Cały raport dostępny jest TUTAJ.