Ranking najbardziej wpływowych samorządowców w internecie w 2021 roku

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Nasz ranking może zaskoczyć wielu obserwatorów przestrzeni samorządowej. Jasno z niego wynika, że wielkość miasta czy też rozmiar jego budżetu marketingowego nie przekłada się w prosty sposób na efektywność w komunikacji społecznej. Trzecie miejsce w rankingu prezydentów Marka Materka, Prezydenta Starachowic, jest tego dowodem. W indywidualnie opracowanym na potrzeby tego raportu algorytmie premiowaliśmy profile, które pomimo mniejszych rozmiarów, generują stosunkowo wysokipoziom interakcji z mieszkańcami i do których publikacji odwołują się lokalne społeczności.

Raport zbudowany na bazie analizy 142 profili Facebook burmistrzów i 88 profili prezydentów miast członkowskich Związku Miast Polskich. Analiza przeprowadzana była narzędziami własnymi Instytutu Badań Internetu i Mediów Społecznościowych oraz poddana weryfikacji i ocenie indywidualnej ekspertów IBIMS w zakresie komunikacji w mediach społecznościowych.

Po pierwsze – wielkość profilu wcale nie determinuje wysokiego poziomu zaangażowania. Wręcz przeciwnie, wraz ze wzrostem profilu rośnie trudność w docieraniu z komunikacją do odbiorców. Dlatego tak istotne staje się “zakotwiczenie” użytkownika we wspólnocie budowanej przez profil, by nawet jeżeli algorytm nie wyświetli mu publikacji od profilu, sam jej poszukiwał. By uzyskać taki efekt, treści nie mogą być po prostu atrakcyjne czy szybko dostarczane – one muszą dawać mieszkańcom poczucie wpływu i zachętę do zaangażowania. Że ich komentarz, udostępnienie czy nawet “lajk” pod informacją mają wpływ na to, jak wygląda otaczające ich środowisko.

Profil prezydenta czy burmistrza miasta jest bardzo często miejscem, gdzie po raz pierwszy w przestrzeni pojawiają się kluczowe informacje dla miast. To dobrze, poczucie ekskluzywności profilu jest istotne. Potrzeba jednak, by tego typu (kluczowe przecież!) wydarzenia obudować odpowiednią strukturą narracyjną, by informacja np. o budowie nowej sali koncertowej nie była zwykłym postem z długim tekstem i zdjęciami z wizualizacji, a całą opowieścią, łącznie z odpowiedzią na uwagi czy komplementy mieszkańców.

Wiele profili prezydentów i burmistrzów doszło do bariery w dalszym rozwoju. Niewprowadzenie zmian do dotychczasowego modelu komunikacji będzie skutkowało regresem znaczenia profilu włodarza na mapie komunikacyjnej miasta. Niniejszy raport poza opisem sprawności komunikacyjnej samorządowców jest też częściowym obrazem ich postrzegania w lokalnych wspólnotach. Wobec planowanych przyszłorocznych wyborów samorządowych – to może być ostatni moment na wprowadzenie gruntownych zmian.

Szczególnie dla tych z prezydentów i burmistrzów, którzy publikują bardzo rzadko bądź nawet nie mają swojego profilu.