Postanowiliśmy ponownie sprawdzić jak urzędy marszałkowskie i marszałkowie województw radzą sobie na Facebooku. Są zmiany, jednak wciąż bezapelacyjnymi zwycięzcami są Zachodniopomorskie i Marszałek Olgierd Geblewicz. A jak radzą sobie pozostałe regiony? Zapraszamy do lektury!