Producenci mięsa na Facebooku – ranking wrzesień 2021

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Sprawdziliśmy jak producenci mięsa, wędlin i przetworów mięsnych radzili sobie na Facebooku we wrześniu. Największą sumę interakcji wygenerował profil JBB Bałdyga. Liderem aktywności był ZPM Dworecki. Największy przyrost fanów odnotował ZM Olewnik, a największą stratę ZM Duda.

Raport został oparty o dane pozyskane w dniach 1-26.09.2021 autorskimi narzędziami IBIMS. Zostało zbadanych 115 profili producentów mięsa, wędlin i przetworów mięsnych. Do liczby postów wliczają się publikacje własne profilu (udostępnienia innych komunikatów są pomijane). 

Profil JBB Bałdyga generował największą liczbę interakcji i był jednym z aktywniejszych fanpage’y w zestawieniu. Wraz z nim w czołówce znaleźli się GROT – Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Zakłady Mięsne Piekarscy. Podwyższone rezultaty osiągali też Olewnik i Drosed.

W przypadku profilu JBB Bałdyga zdecydowaną większość interakcji stanowiły polubienia. Warto zwrócić jednak uwagę na sytuację widoczną w przypadku profili GROT – Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Zakładów Mięsnych Piekarcy, które osiągały wysoką liczbę udostępnień, co jest bardzo korzystne z perspektywy zasięgu ich komunikacji.

Mimo stosunkowo niewielkiej aktywności, największy przyrost nowych fanów uzyskały profile Olewnik i Konspol. W widoczny sposób rozwijały się też stosunkowo niewielkie profile „Karol – mięso od mistrza” i „Przetwórstwo Mięsne Płatek Spółka Jawna”.

Największą liczbę wpisów zamieścił profil ZPM Dworecki, co nie znalazło jednak przełożenia na interaktywność profilu. Okoliczność ta może być związana ze stosunkowo niewielką grupą odbiorców zgromadzoną na profilu. Wysoka aktywność widoczna była w przypadku czołowych graczy zestawienia.

Największą popularność uzyskał post profilu „GROT – Zakład Przetwórstwa Mięsnego” dotyczący aukcji charytatywnej. Warto zauważyć też, że 5 z 13 najpopularniejszych postów zamieścił profil JBB Bałdyga.