SIŁA KOMUNIKACYJNA POSŁÓW w okręgach wyborczych Facebook 2023

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Niniejsze badanie bazuje na analizie publicznie dostępnych danych zebranych z fanpage’y polityków na Facebook. Głównym celem było zaprezentowanie siły zaangażowania odbiorców komunikacji polityków oraz partii na tej platformie społecznościowej – Facebook został wybrany ze względu na jego powszechne zastosowanie (w 2022 r. 17,65 mln użytkowników w kraju) i dobrą reprezentację wszystkich grup demograficznych i społecznych. Przyjęty okres zbierania danych został zamknięty na dniu 22.06.2023. Zakres badania obejmuje czas od 1.01 do 20.06.2023 r. Zebrane dane obejmowały interakcje (polubienia, komentarze i udostępnienia) pozostawiane przez użytkowników pod wpisami publikowanymi na fanpage’ach polityków – badano tylko strony (profile publiczne, nie prywatne – skupiające fanów, nie znajomych).

Wizualizacja danych została przeprowadzona za pomocą okręgów, gdzie wielkość okręgu symbolizuje sumę interakcji zgromadzonych przez dane ugrupowanie lub polityka, w relacji do pozostałych partii lub polityków z danego okręgu wyborczego. Przezroczystość okręgu reprezentuje brak aktywności w badanym przedziale czasowym – oznacza to, że profil istnieje, ale nie wygenerował ani jednej interakcji. W badaniu nie ujęto polityków, którzy nie posiadają fanpage’a na platformie Facebook.

Badanie dostępne jest pod tym linkiem.