W badanym okresie widoczny był duży wzrost sentymentu negatywnego w stosunku do marek, które pozostały w Rosji. W toku badania dynamika wzmianek wykazała tendencję opadającą, nie mniej negatywny sentyment utrzymuje się na wysokim poziomie. Konsumencki bojkot, postulowany w przestrzeni social media, obciąża firmy wizerunkowo i będą one miały problem z prowadzeniem komunikacji w krótkim i średnim okresie.