Niniejsze badanie bazuje na analizie publicznie dostępnych danych zebranych z fanpage'y...