Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych (IBIMS) w partnerstwie z Instytutem Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS) ma zaszczyt przedstawić badanie preferencji Polaków dot. źródeł informacji o Polsce i świecie.