W najnowszym rankingu prezydentów miast wojewódzkich na Facebooku pochyliliśmy...