Analiza danych ilościowych i jakościowych w przestrzeni social media wskazuje...