Rok 2023 przyniósł wyraźne zmiany w świecie mediów...