Listopad 2023 roku był miesiącem dynamicznych działań kont w mediach...