Październik 2023 przyniósł widoczne zmiany w aktywnościach operatorów...