Olsztyn i Prezydent Olsztyna w internecie – Raport IBIMS

Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych

Dziś pod naszą lupę trafia stolica Warmii i Mazur. Jak radzi sobie w internecie Olsztyn? Jaką opinią wśród mieszkańców cieszy się Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz? Odpowiadamy na te pytania w naszym raporcie. Zapraszamy do lektury!

Raport został zbudowany na podstawie analizy danych ilościowych sieciowych profili : https://www.facebook.com/PrezydentOlsztynaPiotrGrzymowicz, https://twitter.com/grzymowicz, https://twitter.com/miasto_olsztyn, https://www.facebook.com/olsztyn.eu. Dane zostały pozyskane autorskimi narzędziami Instytutu w okresie wrzesień- luty 2021 roku.

Próżno szukać informacji od miasta czy od Prezydenta na Twitterze. Na obydwu oficjalnych profilach ostatnie twitty pochodzą z 2019 roku – prezydenta ze stycznia 2019, miasta z kwietnia 2019. To już ponad dwa lata ciszy w tym medium. Czyżby miejscy urzędnicy i współpracownicy Prezydenta Grzymowicza uznali, że nie ma olsztynian na Twitterze i tam nie warto z nimi rozmawiać? Pozostaje to dla nas tajemnicą.

W badanym półroczu mieszkańcy Olsztyna nie wyrażali szczególnego wzmożenia emocjonalnego względem swojego włodarza. Dynamika natężenia mieściła się w marginesie 3,5%. Poza początkiem i końcem listopada oraz końcem stycznia, przeważał sentyment pozytywny względem Prezydenta. Jedynie w wymienionych okresach występowała zdecydowana przewaga komentarzy negatywnych. Szczególnie pozytywne komentarze odnotowaliśmy w okolicach 10 stycznia.

W rozbiciu palety emocji, to styczeń był najprzyjaźniejszy w odbiorze Prezydenta. Mamy wówczas wzrost wszystkich pozytywnych emocji u komentujących. Najgorszy przy postrzeganiu działań prezydenta był listopad – szczególne natężenie złości, strachu, smutku i wstrętu utrzymywało się przez cały miesiąc i rosło jeszcze w grudniu, w tym jednak miesiącu zaczyna być widoczny wzrost radości i zaufania – emocji towarzyszących przecież klimatowi Świąt Bożego Narodzenia.

W badanym półroczu Olsztyn zanotował 550 tys. wzmianek w internecie. Jedynie 30 października i 24 lutego miasto przekroczyło barierę 10 tys. wzmianek dziennie. Piki te związane były z tematami pandemicznymi.

Prezydent Grzymowski jedynie 9 grudnia odnotował ponad 350 wzmianek w internecie na swój temat. Przez pół roku do jego osoby odnosiło się tylko 4 tys. wypowiedzi. Mniej od opisywanych już na naszych łamach Prezydenta Opola (5.9 tys.) czy Prezydenta Szczecina (28.5 tys.). W kontekście nadchodzących wyborów samorządowych w 2023 roku, Prezydent powinien rozważyć wzmożenie aktywności medialnej.

Ta mała ilość wzmianek jest wynikiem m.in. niskiej aktywności w mediach społecznościowych Prezydenta. O jego Twitterze już wspominaliśmy na początku raportu, natomiast profil na Facbooku przez 3 miesiące (grudzień, styczeń, luty) odnotował tylko 22 wzmianki. Zważywszy na to, że w najlepszym dla Prezydenta październiku było to 68 wzmianek, tendencja jest naprawdę niepokojąca. Ma to również efekt w niskich zasięgach.

Zasięgi miasta są stosunkowo stabilne i poza kiepskim wrześniem, oscylują w zakresie 600-900 tys. miesięcznie. Natomiast ilość wzmianek miasta na Facebooku jest zdecydowanie poniżej potencjału stolicy województwa. Wspomniane wcześniej Opole w analogicznym okresie czasu uzyskało dwa razy lepsze wyniki.

Podsumowując, wiele pracy czeka otoczenie Prezydenta Grzymowicza i miejskich urzędników odpowiedzialnych za promocję, by ich komunikacja internetowa odpowiadała znaczeniu i wartości Olsztyna. Odświeżenie strategii marketingowej, zbudowanie cykli tematycznych i przede wszystkim konsekwentna aktywność – to wg naszych ekspertów powinny być pierwsze kroki w tym kierunku.

 

Sprawdź inne nasze publikacje dot. komunikacji miast i prezydentów w internecie:

Opole i Prezydent Opola w internecie – raport IBIMS

Szczecin i Prezydent Szczecina w internecie – raport IBIMS

Katowice i Prezydent Katowic w internecie – raport IBIMS